Initierar bruket av ny additiv teknik

Projekt "Digitaliseringskoordinator"

Tillverkningsindustrin i Sverige riskerar att släpa efter då det gäller användandet av 3D-printningteknik (AM, Additiv tillverkning) jämfört med motsvarande industrialiserade länder. Projektet ”Digitaliserings-koordinator” avser att initiera bruket av ny teknik inom området likväl som insatser mot mot fortbildning och utbildning.

Syftet med detta projekt är att skapa samverkan mellan olika aktörer i Östra Mellansverige för att nyttja deras kompetens, och initiera kunskapsöverföring och kunskapsinhämtning som bidrar till att små och medelstora industriföretag som idag inte tagit steget kan göra det.