”Jag vill som representant för mitt företag/organisation att vi hålls informerade om aktiviteter som projektet anordnar eller som på annat sätt kan vara av vikt för oss.”

Gå med i nätverket