Digital AM-konferens 28 april

Bland annat pratade Amexci, Mälardalen Högskola och Curt Nicolin Gymnasiet i samarbete med Siemens och delade med sig av sina erfarenheter och lärdomar inom AM. Ett intressant inslag var Digikoordprojektet som genomförs av Siemens och Reijmyre Glasbruk; "G(l)asturbin". Det handlar om hur man ska kunna kapa ledtider och kostnader med hjälp av 3D-printing av formar till glasgjutning.
Efter seminarier fördes gruppvisa diskussioner bland deltagande SME:er om hur man startar den egna AM-resan.