Internationellt AM-möte

Hur accellererar vi användandet av AM/3DP?

Idag samlas nationell och internationell industri, akademi och organisationer i ett ACES-möte i Stockholm. Fråga är "Hur accelererar vi AM-användandet och nyttan av AM i Sverige genom att samarbeta". (ACES är ett projekt inom Alfred Nobel Science park)