Nya krav på kunskap och kompetens

Nya krav på kunskap och kompetens likväl som på nyinvestering växer. Digikoords insatser riktar sig mot tillverkande små och medelstora företag (SME:er) med syfte att skapa samverkan mellan olika aktörer i Östra Mellansverige. Detta för att nyttja deras kompetens och initiera kunskapsöverföring och kunskapsinhämtning som bidrar till att små och medelstora industriföretag som idag inte tagit steget kan göra det. Låter det intressant? Gå med i nätverket!