Projektet på plats på Industridag Östergötland

Vi avhandlar vikten av att engagera sig i Additiv tillverkning. Buss/tåg/cykel - förstås!