Sprint-event 1

På onsdag den 12 genomför projektet sitt först "Sprint-event": två mindre företag och Siemens sätter sig tillsammans och projekterar för de deltagande företagens första 3D-printning. Den 27 februari är det två andra företag som prövar AM-vingarna. Därefter utvärdering och ytterligare Sprint-events! Anmäl intresse till Magnus Schenström, Digikoord.