Vad är Digikoord?

Tillverkningsindustrin i Sverige riskerar att släpa efter när det gäller användandet av 3D-printningteknik jämfört med motsvarande industrialiserade länder. Projektet ”Digitaliseringskoordinator” vill därför initiera bruket av ny teknik inom området likväl som insatser mot fort- och utbildning. Välkommen till vår hemsida där du kan läsa mer om projektet!