Erbjudande i projektet Digikoord

I regionen östra Mellansverige finns nu allmänna medel inklusive support från Siemens för att intresserade små och medelstora företag ska kunna testa Additiv tillverkning (AM, 3D-printning) kopplat till sin egen verksamhet.

Projektet Digikoord erbjuder följande:

  • Konstruktionssupport och 3D-printing av prototyp i polymer. För det företag som har en konkret detalj som bedöms lämplig. Företaget möter Siemens SIT AB och/eller Curt Nicolin Gymnasiet, för ett ömsesidigt utbyte av idéer och prototyping i deras AM-verkstäder.
  • Konstruktionssupport och 3D-printing av prototyp i metall. För det företag som har en konkret detalj som bedöms lämplig. Företaget möter Siemens SIT AB, för ett ömsesidigt utbyte av idéer och prototyping i deras AM-verkstad.
  • Workshops/”Sprintevents” där ditt företag under en eller ett par dagar möter konstruktörer och produktionsexperter på Siemens, för bland annat analys av lämpliga detaljer, utbyte av kunskap och erfarenheter och möjligheten att tillverka prototyp i AM.
  • Deltagande i ett aktivt, affärsinriktat nätverk bestående av små, medelstora och även stora företag, intresserade av AM.
  • Introduktion till AM Network, europeiskt nätverket där företag når varandras AM-resurser.
  • Inbjudningar till events inom 3D/AM-området.
  • Ingångar för fortbildning av den egna personalstyrkan.
  • Möjlighet och kontakter för framtida rekrytering av AM-tekniker och ingenjörer.